Faqe e Thjeshtë
500€
3 muaj mirëmbajtje falas!
Kjo paketë përfshin një faqe të thjeshtë të internetit me një dizajn bazik dhe një faqe të vetme.
One Page
SSL
Responsive
Language: 1
Contact Form
Gallery
Kontakto
Faqe Avancuar
Custom
1 vitë mirëmbajtje falas!
Kjo paketë ofron një faqe të avancuar të internetit me një dizajn të përparuar dhe funksione të zgjeruara.
Custom Pages
SSL
Languages: Custom
Responsive
Custom Design
E-Commerce
Advanced SEO
Kontakto
SEO Bazik
1x Pagesë
500€
2 Muaj Falas
SetUp Google Search Console
SetUp Google Analytics
SEO Audit
Keyword Research
On-Page Optimization
Technical SEO
Local SEO
Kontakto
SEO Avancuar
VJETORE
1200€
+ 3 muaj falas
SetUp Google Search Console
SetUp Google Analytics
SEO Audit
Keyword Research
Create Blog Post
On-Page Optimization
Off-Page Optimization
Technical SEO
Local SEO
Content Strategy
Competitor Analysis
Reports
Social Media Integration
Kontakto